Hagastaden ArtiklarFöretagande › Visionen klar för Norra Stationsgatan

Visionen är att låta Norra Stationsgatan gå från bakgata till paradgata. Foto: Gitta Wilén.Visionen är att låta Norra Stationsgatan gå från bakgata till paradgata. Foto: Gitta Wilén.

Ett tiotal fastighetsägare, exploatörer och Stockholms stad har enats om en ny vision för Norra Stationsgatan i Hagastaden. Ett långsiktigt arbete som drivs genom byggherresamverkan. Samsyn och en helhetsbild är avgörande för att gatan ska bli en attraktiv destination.

Norra Stationsgatan kommet att gå ifrån en undangömd transportsträcka till en tillgänglig och händelserik del av Hagastaden med konst, kultur, design och matupplevelser. Det ska bli en av Stockholms mest intressanta destinationer där Hagastaden möter Vasastan.

– Målet är att utveckla nya och befintliga kvarter för att skapa bestående värden för kommersiella aktörer, boende och besökare. Vi vill vara med och skapa en destination och då är innehållet avgörande. Det kommer att finnas plats för många restauranger, mötesplatser och ett kvalitativt serviceutbud. I volym räknat blir det i storlek med ett köpcenter, fast i en urban miljö, berättar Johan Ohlsson, som är projektledare för byggherresamverkan på Norra Stationsgatan.

Ett gemensamt arbete
Arbetet med visionsdokumentet startade under 2014 och har tagits fram genom workshops och möten, där byggherrarna tillsammans med Stockholms stad har enats om en strategisk inriktning för Norra Stationsgatans innehåll och gestaltning.

– Kontrastrikt, är ett ledord som vi har jobbat med. Här kommer gammalt och nytt att mötas, områdets historia och det nya. Hagastaden möter Vasastan.

2020 kommer byggnationerna vid Norra Stationsgatan att vara nästan färdiga. Bostadshusen byggs etappvis med start intill Torsplan och i riktning bort mot Norrtull. Arbetsgruppen har även tittat på hur de befintliga fasaderna vid Norra Stationsgatan ska kunna öppnas upp ut mot gatan, så småningom.

– Den gemensamma plattformen och visionsdokumentet ligger till grund för det fortsatta arbetet som kommer att bli en spännande resa. Vi är stolta över att vara en del av Hagastaden, avslutar Johan Ohlsson.

 

Ladda ner   Visionsdokument Norra Stationsgatan här.

 

Aktörerna som har skrivit under det gemensamma visionsdokumentet för utvecklingen av Norra Stationsgatan:
AFA Fastigheter, Atrium Ljungberg, Einar Mattsson, Fastighetsägarna Hagastaden, Humlegården Fastigheter, Ikano Bostad, Industricentralen, Kungsleden, NCC, SEB Trygg-Liv, Stockholmshem, Veidekke Bostad samt Stockholms stads exploateringskontor och trafikkontor.

 Text: Gitta Wilén