Hagastaden ArtiklarFöretagande › Knutpunkten Norra Stationsgatan får egen webbplats

Norra Stationsgatan blir Hagastadens knutpunkt för rekreationNorra Stationsgatan blir Hagastadens knutpunkt för rekreation

Flera aktörer inom stadsutveckling har gått samman för att skapa en gemensam vision för en ny levande knutpunkt i Stockholm – Norra Stationsgatan. 

Norra Stationsgatans aktörer har skakat hand på en långsiktig gemensam väg för gatans utveckling. Fram till 2020 kommer ett tiotal fastighetsägare, exploatörer och Stockholms stad utveckla nya och befintliga kvarter med fokus på matupplevelser, levande stråk och ett kvalitativt serviceutbud. På den nya webbplatsen, norrastationsgatan.se, kan du läsa om utvecklingen.

Bakom visionen står AFA Fastigheter, Atrium Ljungberg, Einar Mattsson, Fastighetsägare Hagastaden, Familjebostäder, Humlegården, Ikano Bostad, Industricentralen, Kungsleden, NCC Property, SEB Trygg Liv, Stockholmshem, Veidekke Bostad tillsammans med Stockholms stad.

Norra Stationsgatans webbplats