Hagastaden ArtiklarFöretagande › #hagastadare – Filippa arbetar för life science

Filippa Kull, affärsutvecklingsansvarig på Stiftelsen Stockholm Science City i Hagastaden. Foto: Gitta Wilén.Filippa Kull, affärsutvecklingsansvarig på Stiftelsen Stockholm Science City i Hagastaden. Foto: Gitta Wilén.

Filippa Kull är affärsutvecklingsansvarig på Stiftelsen Stockholm Science City som har sitt kontor i Wenner-Gren Center i Hagastaden. Med en doktorsexamen från Karolinska Institutet har hon både medicinsk kunskap och en känsla för platsen och området Hagastaden.

Hur länge har du arbetat i Hagastaden?

– Jag har varit här sedan 2007, men då var det fortfarande Norra Stationsområdet. Jag var med och bidrog till visionsdokumentet Vision 2025 som togs fram för att definiera Hagastaden, hur den nya stadsdelen ska se ut, vara och befinna sig 2025. Min del i arbetet var att intervjua politiker, representanter för industrin, forskare med flera. Det är det visionsdokumentet som vi jobbar efter nu.

Vad är din uppgift som affärsutvecklare på Stiftelsen Stockholm Science City?

– SSCi arbetar för att säkerställa Hagastadens position som en av världens ledande platser för life science. Det betyder att jag är med och arbetar för att skapa de bästa förhållandena för företag att verka i inom hälso- och sjukvård. Vi tittar på de behov som finns för samarbetsplattformar för att stödja både små och stora företag i Hagastaden. Vi jobbar med den mjuka infrastrukturen.

– Vi bjuder också in life science-företag som är intressanta för Hagastaden och som vi ser har en stor fördel att vara en del av den hälso- och sjukvårdsindustri som är en viktig tillväxtmotor för branschen.

Berätta om något spännande projekt som ni arbetar med just nu.

– Nu arbetar vi med att skapa en hub för digitala hälsolösningar. Det ska bli en fysisk samlingsplats, ett så kallat coworking place för små och medelstora företag och en mötesplats för likasinnade inom e-hälsa för vård och omsorg. Vi hoppas på att vara igång med den i höst.

Vad är ditt hagastaden-tips?

– Gå in i Aula Medica och se den vackra byggnaden inifrån.

Text: Gitta Wilén