Hagastaden ArtiklarFöretagande › H2 Health Hub på Hälsingegatan ny mötesplats för digital hälsoutveckling

Paul Beatus, ansvarig för H2 Health Hub. Foto: Johanna CederrothPaul Beatus, ansvarig för H2 Health Hub. Foto: Johanna Cederroth

Vid månadsskiftet får Hagastadens växande hälsokluster ytterligare ett tillskott. Då inviger H2 Heath Hub sitt co-workingspace på Hälsingegatan. Syftet är att driva digital hälsa framåt.

H2 Health Hub är ett samarbete mellan affärsinkubatorn Sting och stiftelsen Stockholm Science City Foundation. De riktar sig till hälsoinnovatörer och aktörer som har en verksamhet i gränslandet mellan ICT, life science samt hälso- och sjukvård – som har passerat idéstadiet.

Placeringen i Hagastaden var ingen slump eftersom det är här som viktiga aktörer som Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), E-hälsomyndigheten, MSD och Karolinska Institutet finns. Och det faktum att Nya Karolinska Solna öppnar inom kort.

– Att hubben ska finnas i Hagastaden har varit en utgångspunkt. Att vi dessutom har ett välkänt ICT kluster i Kista nästgårds betyder också mycket, säger Paul Beatus ansvarig för H2 Health Hub.

Globala hälsoutmaningar
Paul kommer närmast från Stockholm Science City och har en medicinskvetenskaplig bakgrund från Karolinska Institutet samt entreprenöriell erfarenhet från egen konsultverksamhet inom bioteknik och biomedicin.

– Vi står inför stora globala hälsoutmaningar. Ökade kostnader för vård och omsorg, en åldrande befolkning, högre sjukskrivningstal och överbelastade sjukhussystem. Vår förväntan är att många vill vara med och driva framtidens hälso- och sjukvård framåt utifrån digital hälsa i bred bemärkelse, allt ifrån friskvård och motion till sjukhus-IT, telemedicin och gamification.

På H2 Health Hub finns det plats för hundra personer från 20-30 företag. Här kan potentiella nationella och internationella samarbetspartners träffas samtidigt som de fysiskt kan sitta tillsammans och arbeta. En stimulerande miljö mitt i Stockholms nya hälsokluster.

– Det är ofta utifrån oväntade samarbeten som saker och ting utvecklas. Det vet vi av erfarenhet, konstaterar Paul.

Samarbete med Samsung och Atrium Ljungberg 
Utöver det har H2 Health Hub sina partners. Stockholms läns landsting är strategisk partner och hittills har Samsung och Atrium Ljungberg anslutit sig som industripartners. Betydelsefulla aktörer berättar Paul, framförallt när det gäller arbetet med att komma ut på marknaden.

– Med bättre digitala lösningar kan vi förebygga folksjukdomarna och ge kroniskt sjuka människor möjlighet att leva ett fullt normalt liv oberoende av sitt tillstånd. Idag är det väldigt svårt, men det behöver inte vara så, säger Paul.

Text: Leyla Sarac