Hagastaden ArtiklarBoende › Samrådsperioden för Norra Hagastaden igång!

Visionsbild Norra Hagastaden. Illustration: Solna stadVisionsbild Norra Hagastaden. Illustration: Solna stad

I takt med att nya gator, kvarter och parker byggs ut inom Hagastaden kommer gränsen mellan Stockholm och Solna att suddas ut. På solnasidan i Norra Hagastaden, mellan Norrtull och Nya Karolinska Universitetssjukhuset, planeras för 3000 nya bostäder. Under hösten kan du vara med och tycka till.

Mellan den 28 september och den 20 november är det så kallade planprogrammet för Norra Hagastaden ute på samråd. Under den tiden går det att tycka till. Den 3 november genomför Solna stad ett allmänt samrådsmöte då det går att ställa frågor och lämna synpunkter.

Mer information om planprogrammet och om vad som planeras för stadsdelen finns att läsa på här.

Tid och plats för allmänt samrådsmöte om Norra Hagastaden:

Tisdagen den 3 november kl 18.00 på Fakultetsklubben (Rolf Luft Auditorium), på Karolinska sjukhusområdet. Vägbeskrivning finner du här (pdf).

Skriftliga synpunkter på planförslaget kan lämnas senast den 20 november 2015 till:

plan@solna.se

eller

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Solna Stad
171 86 Solna

OBS: Ange ärendebeteckning BND 2015:541

Läs artikeln hos solna.se.