Hagastaden ArtiklarBoende › Promenadstråk och studentbostäder i fokus på Hagastadenseminariet på Business Arena

Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad och Sten Nordin, finansborgarråd i Stockholms stad talade på Hagastadenseminariet på Business Arena. Foto: Jeanette Hägglund (Solna stad) och Charlie BennetPehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad och Sten Nordin, finansborgarråd i Stockholms stad talade på Hagastadenseminariet på Business Arena. Foto: Jeanette Hägglund (Solna stad) och Charlie Bennet

Den 19 september höll Hagastadenprojektet ett seminarium på fastighetsmässan Stockholm Business Arena på temat Hagastaden – en vetenskapsstad i världsklass. Sten Nordin, finansborgarråd i Stockholms stad och Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad gav sin syn på utmaningarna med att bygga ihop två städer.

Åtta representanter från politik och näringsliv talade om Hagastadens utveckling på Fastighetsmässan Business Arena i Stockholm den 19 september. Sten Nordin, finansborgarråd i Stockholms stad och Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad inledde med att ge sin syn på den vetenskapsstad som nu växer fram över kommungränserna. Nordin framhöll bland annat att Hagastaden kommer att få en av de största nyanlagda parkerna i Stockholm – Norra Stationsparken – och pekade på områdets betydelse som kluster för life science-forskningen.

– Vi kommer att se samma positiva utveckling som i Kista när det gäller antalet företagsetableringar och jobbtillfällen, konstaterade Sten Nordin.

Pehr Granfalk talade om Solna stads vision att skapa en stadsgata av den nu hårt trafikerade Solnavägen. Med denna förvandling skulle ett promenadstråk kunna skapas från Råsunda ända bort till Torsplan.

Hagastadens bostäder på Stockholmssidan kommer delvis att byggas ovanpå den överdäckning som ska tunnla in Norra länken. Lars Lilja, projektchef för Norra Länken på Trafikverket, berättade om de höga säkerhetskrav som tunnlarna omgärdas av.

– Eftersom överdäckningen utgör grunden för områdets bostäder, kommer tunnlarna att få dubbelt så mycket armering än vad som är brukligt vid tunnelbyggen. Detta för att konstruktionen ska vara väl rustad för en eventuell olycka, konstaterade han.

I Hagastaden kommer bostäder, arbetsplatser, vård och forskning att sammanstråla. Erik Westin, ställföreträdande regiondirektör för Akademiska Hus som bygger och förvaltar fastigheter på Karolinska Institutets Campus Solna i Hagastaden, talade om det forskningslaboratorium som nu byggs i området, och som blir ett av Europas största. Byggnaden – som fått namnet Biomedicum – kommer att ha plats för 1700 forskare och övrig personal och stå klar 2018.

Erik Westin lyfte också fram betydelsen av att skapa student- och forskarbostäder i det nya området:

– För att kunna leva upp till visionen om en levande stad är det viktigt att vi skapar bostäder för de studenter och forskare som kommer att verka i området. De nya byggnaderna på Campus Solna kommer att friställa delar av det befintliga fastighetsbeståndet, vilket möjliggör för annan verksamhet i dessa lokaler, menade Erik Westin.

I juni 2013 tillkännagav Stockholms stad att fastighetsbolaget Oscar Properties nu fått förtroendet att upprätta två höga byggnader vid Torsplan som ska fungera som landmärken för Hagastaden. Husen som fått namnen Helix och Innovationen, kommer att innehålla bostäder samt verksamhetslokaler i marknivå. På seminariet berättade Anders Tengbom, nyproduktionschef på Oscar Properties om byggnadernas speciella gestaltning.

– Fasadernas tandningar skapar utrymme för indragna balkonger och utskjutande lägenheter med en fantastisk utsikt. Även allmänheten kommer att kunna ta del av utsikten från de publika ytor som planeras på fyra våningsplan i det ena huset.

På seminariet talade också Carola Lavén, affärsområdeschef på NCC, Stefan Ränk, VD på Einar Mattsson och Bo Bergman, chef för planavdelningen på Stockholm stads stadsbyggnadskontor.