Hagastaden ArtiklarBoende › Norrtull utvecklas – välkommen på öppet hus

Visionsbild av Norrtull. Illustration: Stockholms stadVisionsbild av Norrtull. Illustration: Stockholms stad

Stockholms stad planerar för nästa område inom Hagastaden, kring Norrtull. Ett programförslag finns framme för östra delen av Hagastaden och programsamråd pågår fram till den 20 november.

Kom och träffa oss i Rödabergsskolan den 4 november mellan 17:30 och 20:00 då vi håller ett samrådsmöte i form av ett öppet hus. Där träffar du sakkunniga som svarar på dina frågor om förslaget utifrån vilket ämnesområde du är intresserad av; bebyggelsen, trafiken, miljökonsekvenser och Nationalstadsparken.

Vill du ha mer allmän information om Hagastaden går det också bra. Stockholms läns landsting deltar för den som vill veta mer om den nya gula tunnelbanelinjen.

När: 4 november 17:30 – 20:00

Var: Rödabergsskolan, Upplandsgatan 100

Läs mer om programmet för området kring Norrtull på stockholm.se/hagastaden