Hagastaden ArtiklarBoende › Hur byggs tunnelbanan? Tematräff i Hagastaden

Utställningspaviljongen på Torsplan. Foto: Gitta WilénUtställningspaviljongen på Torsplan. Foto: Gitta Wilén

Just nu pågår planeringen av tunnelbanan till Hagastaden, som ska börja byggas 2016. Kom till Mötesplats Hagastaden på Torsplan torsdagen den 29 januari mellan klockan 15.00–18.00 om du vill veta mer om arbetet med tunnelbanan.

De som kommer att vara på plats och svara på frågor i paviljongen är representanter från Stockholms stad och Stockholms läns landsting – Förvaltning för utbyggd tunnelbana, bland annat Bengt Nilsson som är projekteringsledare för utbyggnaden från Odenplan till Arenastaden och Emma Sahlman som är kommunikatör.

Vad tror ni att ni kommer att få frågor om?
– Hur tunnelbanedragningarna ska gå, stationsplaceringar men säkert också frågor om byggteknik och hur vi kommer att påverka omgivningen under byggtiden.

Vilka frågor kan ni svara på?
– Planeringen pågår så allt har vi inte svar på än och många viktiga beslut måste fortfarande fattas innan bygget kan starta. Men vi kan svara på vad som är bestämt och hur vi planerar just nu.

När sätter arbetet med tunnelbanan igång?
– Vi räknar med att handla upp entreprenörer och starta bygget under 2016.

Vem/vilka kommer att utföra det konstnärliga arbetet?
– Det är inte bestämt än, men arbetet med att förbereda för den framtida konstnärliga utsmyckningen av alla nya stationer har börjat. I Hagastaden samordnar vi förstås med både Stockholms stad och Nya Karolinska Solna, så att helheten ska bli bra.

Vad tycker ni om paviljongen som mötesplats för frågor om Hagastadens utveckling?
– Det är viktigt att vara ute och möta människor, så att vi kan hjälpa till att besvara de frågor som finns om tunnelbaneutbyggnaden.

Välkommen!

Förvaltning för utbyggd tunnelbana
För att få fullt fokus på utbyggnaden av tunnelbanan bildades en ny förvaltning i mars 2014 som heter Förvaltning för utbyggd tunnelbana – FUT. Det är den del av Stockholms läns landsting som ansvarar för att Stockholmsöverenskommelsen från 2013 om utbyggd tunnelbana blir verklighet.