Hagastaden ArtiklarBoende › #hagastadare – Ulf håller koll på vad som pågår i marken

Ulf Jansson, delprojektledare, Stockholms stad. Foto: Gitta Wilén.Ulf Jansson, delprojektledare, Stockholms stad. Foto: Gitta Wilén.

Ulf Jansson är inne på sitt femte år i Hagastaden. Som konsult för Stockholms stad, arbetar han just nu som delprojektledare för den byggyta som startar vid kvarter 2 nära Torsplan och som omfattar fem kvarter i riktning mot Norrtull. Han är även rådgivande i planeringsskedet för detaljplan 2.

Hur länge har du arbetet i Hagastaden, Ulf Janson?

– Jag har varit byggledare på området från allra första början med detaljplan 1. Bland det första som vi fick göra var att flytta på och lägga om de ledningar som låg i Norra Stationsgatan, för att kunna bygga ett garage.

Vad gör du just nu i Hagastaden?

– 2014 startade vi arbetet med området som omfattar de fem första kvarteren längs Norra Stationsgatan. Just nu håller vi på med det som ska ligga under mark. Einar Mattsson och Veidekke Bostad bygger källargrunderna, för att Stockholms stad sedan ska kunna gå vidare med att bygga gatan mellan de två första kvarteren i området. Byggherrarna kommer tillbaka i april 2016 och fortsätter byggnationen av bostadshusen, nu ovan mark. På samma sätt kommer resterande kvarter och gator att byggas.

– Det är en hel del som ska ner i marken, vatten, avlopp, sopsug, fjärrvärme, el och belysning. Dessutom ska ett magasin för hantering av dagvatten att byggas i höjd med Sankt Eriksgatan. Det kommer att svälja regn- och gatuvatten, rena och leda ut det i Brunnsviken.

Hur går gatuarbetet till?

– Stockholms stad förstärker gatorna med kalkcementpelare, en per kvadratmeter. Sedan fyller vi upp med skumglas som görs av kasserade glasflaskor som pulvriseras och bildar något som kan liknas vid pimpsten i konsistensen. Det är ett lättare material än grus som tillsammans med kalkcementpelarna blir en kostnadsbesparande konstruktion.

Vad är ditt Hagastaden-tips?

– Gå upp på Solnabron. Titta på trafiken i hålet som ska däckas över. Tänk att här ska det byggas ny mark som läker ett sår i staden och länkar samman Stockholms stad med Solna stad. Tänk dig att här kommer det att finnas en park som leder ända ner till området vid Brunnsviken, via gång- och cykelbroar utmed Värtabanan.

Text: Gitta Wilén