Hagastaden ArtiklarBoende › Hagastadens tunneltak får sina första bostäder

Illustration från Folkhems trähus i Sundbyberg. Foto: Folkhem trähus ABIllustration från Folkhems trähus i Sundbyberg. Foto: Folkhem trähus AB

Den 9 juni beslöt exploateringsnämnden att markanvisa de första bostadskvarteren ovanpå tunneltaken i Hagastaden. Det gäller fyra bostadskvarter i den norra delen av Hagastaden, inom Stockholms kommun. De fyra kvarteren har fått namn efter berömda universitet; Oxford, Coimbra, Bologna och Humboldt.

I och med detta får Hagastaden också trähus då kvarteren Bologna och Humboldt markanvisas till Folkhem Trä AB. De andra två kvarteren markanvisas till Erik Wallin AB. Byggstart beräknas till 2018 och första inflyttning 2020.

Husen beräknas innehålla ca 280 bostadsrättslägenheter totalt – 150 lägenheter i Erik Wallins ABs kvarter och 130 i Folkhem Trä ABs. Bottenvåningarna ska innehålla publika lokaler, vilket gäller för all bebyggelse i Hagastaden. Dessutom planeras en gruppbostad i Kv Humboldt. Då ingen boendeparkering på gata kommer att tillåtas i Hagastaden, kommer de boende att erbjudas p-plats i det underjordiska Norra stationsgaraget.

Till nyheten på Stockholms stads webbplats