Hagastaden ArtiklarBoende › De planerar Hagastadens stadsmiljö

Josefin Westerlund, Linda Scherdin och  Martin Edfelt planerar Hagastadens gator, torg och parkerJosefin Westerlund, Linda Scherdin och Martin Edfelt planerar Hagastadens gator, torg och parker

En del av oss har nog en bild av att stadsplanering är en arkitekt som sitter på sitt kontor och drar breda streck på kartor och har storskaliga idéer om att riva halva Gamla Stan. Visst har vi exempel i vår stad där tjänstemännens visioner nog har fått gå före allmänhetens vilja, men idag handlar stadsplanering mer om att lyssna och föra dialog än om att anpassa verkligheten efter kartan.

Martin Edfelt, Linda Scherdin och Josefin Westerlund är arkitekter och planerare på Stadsbyggnadskontorets planavdelning och är ansvariga för att ta fram detaljplaner för Hagastaden. Det innebär att de arbetar med de tidiga skedena i processen där stadsdelen planeras för att ge rum åt alla bostäder och verksamheter som ska finnas i området, men det ska även ges utrymme för gator, parker, torg och allt annat som vi vill ha där vi bor.

– Man kan säga att vi planerar allt som finns mellan husen, och vi arbetar väldig tätt tillsammans med stadsdelen och stadens olika förvaltningar i vårt arbete. Men även byggherrar och arkitekter är viktiga att ta in i arbetet, säger Martin Edfelt.

Målet med arbetet är att ta fram en plan som skapar en attraktiv stadsmiljö där det görs plats för både bil, cykel, gång och kollektivtrafik, men där de som ska bo i och använda staden upplever den som behaglig och bra att leva i. Det kan tyckas som ett omöjligt uppdrag att få in allt detta i stadsplanen.

– Vårt arbete handlar till stor del om att ta in och samordna olika intressen och sedan se till att det skapas möjligheter för att uppnå en bra lösning, säger Linda Scherdin. För att åstadkomma detta försöker Stadsbyggnadskontoret få in så många synpunkter och idéer som möjligt och de jobbar ofta med medborgardialoger för att få in allmänhetens synpunkter tidigare i sitt arbete. Men de får även in en hel del synpunkter från människor som hör av sig spontant och ett tips för den som vill komma med synpunkter på ett område som ska planeras eller byggas om är att först ta en promenad i området.

– Vi går själva ofta omkring i ett område som ska förändras för att få perspektiv och en bättre uppfattning om vad förändringarna innebär. Det ger en mycket bättre bild jämfört med att bara studera kartor och modeller, säger Martin Edfelt.

Läs hela artikeln på Stockholms stads webbplats för Hagastaden