Hagastaden ArtiklarBoende › De gav området namnet Hagastaden

De tiotal vinnare i namntävlingen som kom till öppet hus, kunde läsa sina namn på plaketten vid magnoliaträdet. Foto: Gitta Wilén.De tiotal vinnare i namntävlingen som kom till öppet hus, kunde läsa sina namn på plaketten vid magnoliaträdet. Foto: Gitta Wilén.

När beslutet om en överdäckning av Norra Stationsområdet togs och sammanlänkningen mellan Stockholms stad och Solna stad var ett faktum, fanns det en ny del av staden som inte hade något namn. Då utlystes en tävling där förslaget Hagastaden tog hem vinsten.

2009 utlystes tävlingen som skulle komma att ge det nya området sitt namn. Det kom in över 400 förslag, var av 23 personer föreslog Hagastaden. Ett antal förslag var varianter som innehöll namnet Karolinska och ordet stad.

Svante_Torell_foto_Gitta_Wilen

Svante Torell, samordningsansvarig för Hagastaden. Foto: Gitta Wilén.

Vinnarna bjöds på en finare middag uppe i Wenner-Gren Centers restaurang och tackades med ett diplom och varsitt olivträd. De förärades också ett magnoliaträd som skulle planteras i området, men det kom att dröja till lördagen den 13 juni 2015 innan samordningsansvarige för Hagastaden, Svante Torell, kunde inviga trädet i korsningen Norra Stationsgatan/Gävlegatan. Det skedde under en ceremoni som hölls i samband med ett Öppet hus i Hagastaden och en plakett med vinnarnas namn fanns på plats invid trädet.

Idag står magnoliaträdet tillfälligt planterad i en stor kruka. Det är ett utsatt läge under byggnationen av bostäderna i de närliggande kvarteren.

– Magnoliaträdet kommer att flyttas till en mer skyddad plats under byggtiden, för att sedan komma tillbaka och bli permanent planterad på den här platsen, berättar Svante Torell.

När det är dags för magnolian att återvända, kommer den att få stå omgiven av bänkar, bredvid träbyggnaden Twist.

På gång i området
Svante Torell passade även på att berätta om vilka byggnationer som är på gång i området. Han pekade bort mot NCC:s nya kontorshus som är på väg att byggas upp och berättade att där kommer en av de fyra nedgångarna till den nya tunnelbanestationen att ligga.

– Här intill bygger nu Oscar Properties det ena av de Norra Tornen som fick sitt bygglov, nu i torsdags. I kvarter 2 har Einar Mattsson tagit sitt första spadtag och Veidekke Bostad startar nu sin byggnation i kvarter 3.

Området Hagastaden är långsträckt och omfattar Karolinska Institutets Campus Solna, Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus, Karolinska sjukhusområdet, Torsplan, Norra Stationsgatan och Norrtull. Området beräknas vara färdigbyggt vid 2025.

Text: Gitta Wilén