Hagastaden ArtiklarBoende › Byggstart för Norra Tornen

Norra Tornen. Illustration: Oscar PropertiesNorra Tornen. Illustration: Oscar Properties

Nu startar bygget av Innovationen, det första av de två bostadshusen som är Norra Tornen och som ska byggas på Torsplan. Byggtiden beräknas till två år och i det första skedet görs markarbeten.

Norra Tornen byggs av fastighetsbolaget Oscar Properties och består av två fastigheter, Innovationen och Helix. Husen kommer att bli 125 respektive 100 meter höga och innehålla bostadsrätter samt kommersiella lokaler för exempelvis butiker och gym i gatuplan.

Inledningsvis kommer man att schakta sig ner ungefär två meter för att sätta en stödkonstruktion för att förhindra jordmassorna att rasa, en så kallad spont, för att sedan fortsätta med att bygga grunden till huset. Den ordinarie arbetstiden är 07.00 – 19.00 och man ska följa Naturvårdsverkets riktlinjer för buller vid byggarbetsplatser.

Oscar Properties och Stockholms stad kommer under projektets gång återkommande informera boende i området om vad som händer i projektet.

Fakta bygglov
Oscar Properties har fått bygglov för det första huset, Innovationen, av Stockholms stads Stadsbyggnadskontor. Detta överklagades till Länsstyrelsen som avslog överklagandena som inkommit. Detta beslut har i sin tur blivit överklagat till Mark- och Miljödomstolen som nu ska ta ställning till överklagandena.

Oscar Properties har rätt till att påbörja bygget av husen även under överklagansperioden, men ska återställa marken i det fall att bygglovet blir indraget.

Har du frågor kring detta?
Vänd dig till:

Oscar Properties
Peter Kjellgren pk@oscarproperties.se, 08-51060 770

eller

Stockholms stad
Andreas Liljefors, projektkommunikatör andreas.liljefors@extern.stockholm.se,
08-508 264 22

Till nyheten på Stockholms stads webbplats