Hagastaden ArtiklarArkitektur och konst › Premiärvisning av de första konstverken på Nya Karolinska Solna

Konstnären Jesper Nyrén med sitt verk Kristall vid akutmottagningen på Nya Karolinska Solna.  Foto: SLL.Konstnären Jesper Nyrén med sitt verk Kristall vid akutmottagningen på Nya Karolinska Solna. Foto: SLL.

Nu har de fyra första konstverken på Nya Karolinska Solna premiärvisats. Den röda tråden i konstarbetet inom projektet är att sätta människan i centrum, såväl patienter som deras närstående och bidra positivt till personalens arbetsmiljö.

På det nya sjukhuset planeras ett 50-tal fasta gestaltningar, alltså verk som skapas specifikt för en viss plats i sjukhuset. Utöver det kommer ett stort antal enskilda verk att köpas in och verk från de äldre sjukhusbyggnaderna på området kommer att flyttas över till de nya byggnaderna.

I de många projekten finns såväl konstnärer som sitter vid skissbordet som de som håller på att färdigställa sina gestaltningar. Sammanlagt räknar man med ett tusental verk.

– Konstsatsningen på Nya Karolinska Solna är en viktig del av sjukhusets övergripande ambition att sätta människan i centrum. Konsten ska bidra till en miljö som känns omhändertagande och stimulerande. Den kan väcka fantasin och hjälper människor att se möjligheter, säger Martin West, projektledare Kulturförvaltningen som samordnar konstprojektet.

Ett meditativt konstverk
I samband med premiärvisningen installerades det fjärde konstverket på det nya sjukhuset. Det är den internationellt erkända konstnären Astrid Krogh som färdigställde sitt verk Skylight för ett av ljusschakten. Astrid bor och arbetar i Danmark och är utbildad på Institute for Product Design. Astrid är en av Danmarks största konstnärer just nu och har haft uppdrag för såväl Parlamentet som det Kungliga Biblioteket i Danmark. Hon kallar sig textildesigner men arbetar med moderna material så som ljus och teknologi.

Eftersom det här schaktet är stängt upptill, helikopterplattan är placerad på taket, ville jag ta in himlen och låta ljuset skifta över dagen. Jag ville göra ett meditativt konstverk där ljuset långsamt rör sig över hela skalan, från gryning till solnedgång, från mjukt vitt till starkt purpurfärgat, säger Astrid Krogh om sitt verk Skylight.

Astrid Kroghs konstverk Skylight. Foto: Joakim Lind.

Astrid Kroghs konstverk Skylight. Foto: Joakim Lind

Första tillfället att se verken på plats
De övriga tre första verken på sjukhuset är: Jesper Nyréns Kristall, en glasfasad för akutentrén, Fredrika Linders ljusschakt, Without Boundaries, samt Anna Berglunds Picta Hortum för innergården i den första byggfasen. Tidigare har Christoffer Zetterstrands mosaik Ager Medicinae för garaget i den separata teknikbyggnaden invigts, men idag var alltså det första tillfället att se de första verken på plats inne i det nya sjukhuset.

Fredrika Linders ljusschakt, Without Boundaries. Foto: Joakim Lind

Konstnären Jesper Nyrén bor och arbetar i Stockholm. Jesper har sin utgångspunkt i måleri och hans verk undersöker gränsen mellan figuration och abstraktion och målningens förhållande till det omgivande rummet. I verket ”Kristall” har han arbetat med glaspartier färgade som kristaller för att skapa en levande och vacker vägg som också fungerar som insynsskydd för de som besöker akutmottagningen.

– Jag har arbetat med speglingar och symmetrier som skapar bilder i det organiska mönstret. Bilden på de stora glasen är uppbyggd med skiftande transparens i färgytorna, vilket gör att upplevelsen av verket förändras med ljusets skiftningar och människornas rörelse innanför och utanför glaspartiet, säger Jesper Nyrén.

Den röda tråden i konstarbetet inom projektet är att sätta människan i centrum, såväl patienter som deras närstående och bidra positivt till personalens arbetsmiljö. Konsten i vården ska samverka med arkitektur och inredning och bidra till en visuellt attraktiv miljö. Upplevelsen ska erbjuda en stunds reflektion eller distraktion och se till människan inte bara som patient, närstående eller personal. Samtidigt kan konsten även bidra till att skapa förtroende, trygghet och tillit.

Anna Berglunds Picta Hortum. Foto: Joakim Lind

Anna Berglunds Picta Hortum. Foto: Joakim Lind

Specifika förutsättningar
Hur konsten upplevs i sitt sammanhang är centralt. Förutsättningarna för de konstnärliga gestaltningarna är unika för varje plats. Stor hänsyn tas till miljön och verksamheten, tillståndet hos patienten eller närstående, tidsaspekten det vill säga hur mycket tid man spenderar på platsen och så vidare. Dessa aspekter återspeglas i konstnärens utformning av alltifrån kontext till placering, färg och format.

Originalartikeln från SLL

Visningen i andra medier:
Svt.se | 12 november 2015 | Ny konst på Nya Karolinska
Sveriges Radio | 12 november 2015 | Premiärvisning av konstverk på Nya Karolinska. Karsten Thurfjell om Nya Karolinskas konstverk